Een echt team bestaat uit mensen die samenwerken en op die plek worden opgesteld waar hun kwaliteiten maximaal tot hun recht komen. De winst vloeit voort uit het feit dat ze zich als team inzetten. De paardenkudde is een beeldende metafoor voor een optimaal functionerend team. Bovendien maakt het kuddebewustzijn van paarden hen ook zeer gevoelig voor de dynamiek in een team met mensen.

Teambuilding met paarden biedt een scala aan oefeningen, die variëren van plezier maken tot een diepgaande analyse van de teamdynamiek. De samenstelling van de training wordt bepaald aan de hand van de wensen van de opdrachtgever en de deelnemers.

Wat komt er aan bod?

  • Hoe effectief communiceren wij?
  • Zijn we voldoende op elkaar afgestemd om ons doel te behalen?
  • Welke sfeer/dynamiek ontstaat er bij samenwerking?

Resultaat

Globaal geeft het werken met het paard inzicht in:

  • Bewuste en onbewuste gedragspatronen van individuele teamleden en de interactie daartussen.
  • Capaciteiten, krachtbronnen en valkuilen van het team en haar leden teneinde ieders functioneren te vergroten;
  • Inzicht in de ‘rangorde’, plek en balans tussen geven en nemen binnen het team;
  • Samenwerking, communicatie en betrokkenheid binnen het team.

Aantal dagdelen

• 1 dagdeel incl. lunch.

Locatie

Vraag naar de mogelijkheden