De wijsheid van een kudde paarden voor teams

Paarden bestaan al miljoenen jaren. Alle instinctieve kennis om te overleven is nog in hen aanwezig. Deze wijsheid gebruiken we bij teambuilding. De paarden proberen de kuddekracht van het team uit. De kracht van deze workshop zit in de directe, feedback van de paarden. Een team is voor een paard vergelijkbaar met een veilige kudde en daarmee van levensbelang om te overleven. Het paard fungeert hiermee als een levende spiegel. De teamontwikkeling wordt tijdens de workshop al direct zichtbaar.

Met deze workshop kijkt een  team door de ogen van de kudde naar het functioneren en naar de bereidheid om te leren in het doen en laten.

Teambuilding met paarden biedt een scala aan oefeningen, die variëren van plezier maken tot een diepgaande analyse van de teamdynamiek. De samenstelling van de training wordt bepaald aan de hand van de wensen van de opdrachtgever en de deelnemers.

Wat komt er aan bod?

  • Hoe effectief communiceren wij?
  • Zijn we voldoende op elkaar afgestemd om ons doel te behalen?
  • Welke sfeer/dynamiek ontstaat er bij samenwerking?

Resultaat

Globaal geeft het werken met het paard inzicht in:

  • Bewuste en onbewuste gedragspatronen van individuele teamleden en de interactie daartussen.
  • Capaciteiten, krachtbronnen en valkuilen van het team en haar leden teneinde ieders functioneren te vergroten;
  • Inzicht in de ‘rangorde’, plek en balans tussen geven en nemen binnen het team;
  • Samenwerking, communicatie en betrokkenheid binnen het team.

Aantal dagdelen

• 1 dagdeel incl. lunch.

Locatie

Vraag naar de mogelijkheden