Wij bieden teams een dag vol verbinding, uitdaging en groei in een mooie omgeving. Ervaar als groep de power en het plezier van een goed functionerend team om samen het werk te kunnen doen.

Deze workshop heeft als doel om het team verder te verbinden met elkaar. Want:

  • Onderlinge verbinding maakt teams beter afgestemd, daadkrachtiger en gelukkig.
  • Verbonden en gelukkige mensen nemen makkelijker betere besluiten en hebben tevreden klanten.
  • Het (werkende) leven is mooier en de samenwerking effectiever als we onszelf en de ander beter begrijpen.

De wijsheid van paarden gebruiken we bij teambuilding 

Paarden bestaan al miljoenen jaren. Alle instinctieve kennis om te overleven is nog in hen aanwezig. Deze wijsheid gebruiken we bij teambuilding. De paarden proberen de kuddekracht van het team uit. De kracht van deze workshop zit in de directe, feedback van de paarden. Een team is voor een paard vergelijkbaar met een veilige kudde en daarmee van levensbelang om te overleven. Het paard fungeert hiermee als een levende spiegel. Teamontwikkeling wordt tijdens de workshop al direct zichtbaar.

Deze workshop is bij uitstek geschikt voor teams die op zoek zijn naar ontspanning, versterking en verdieping. En voor degene die geloven dat een beter begrip van zichzelf bijdraagt aan succesvol samenwerken.

Wat komt er aan bod?

  • Hoe effectief communiceren wij?
  • Zijn we voldoende op elkaar afgestemd om ons doel te behalen?
  • Welke sfeer/dynamiek ontstaat er bij samenwerking?

Wij ontwikkelen in overleg een programma op maat dat past bij de behoeften en doelen.

Resultaat

Globaal geeft het werken met het paard inzicht in:

  • Bewuste en onbewuste gedragspatronen van individuele teamleden en de interactie daartussen.
  • Capaciteiten, krachtbronnen en valkuilen van het team en haar leden teneinde ieders functioneren te vergroten.
  • Inzicht in de ‘rangorde’, plek en balans tussen geven en nemen binnen het team.
  • Samenwerking, communicatie, teamrol en betrokkenheid binnen het team.

Aantal dagdelen

• 1 of 2 dagdelen.

Locatie

Vraag naar de mogelijkheden