Beelden over onszelf en de ander, we hebben ze allemaal. Naasten, collega`s, de media en de samenleving hebben beelden over zichzelf en de ander. Als beelden verworden tot stigma raken we elkaar kwijt; dan gaan we over elkaar in plaats van met elkaar praten. Terwijl als we met elkaar gaan praten we onze beelden over onszelf en elkaar kunnen bijstellen. Nieuwe beelden vormen en oude beelden bijstellen, een uitdaging voor ons allemaal!

Het is wetenschappelijk bewezen dat er per seconde maar liefst 4,6 miljoen eenheden aan informatie op ons af komen. Logisch dat we een selectie moeten maken van alle indrukken. Er is dus een enorme hoeveelheid aan informatie, die binnen een mum van tijd gefilterd moet worden.

Na het filteren van informatie ontstaat een beeld. Wat zichtbaar is, is ons persoonlijke beeld van de werkelijkheid. Met deze workshop willen we met stilstaan bij welke beelden wel/niet kloppen met de werkelijkheid en of de bereidheid aanwezig is bestaande beelden te reframen. 

De paardencoaches hebben ruime ervaring in het begeleiden van dit proces. 

Resultaat

  • Bewustwording van bestaande patronen & beeldvorming.
  • Betere feitelijke en objectieve waarneming van zelfgemaakte interpretaties.
  • Beter en zorgvuldiger omgaan met betrouwbare informatie.
  • Accepteren van elkaars beeldvorming.
  • Nieuwe beelden vormen en oude beelden reframen.

Aantal dagdelen

• Twee.

Kosten

• Kosten op basis van offerte.

Locatie

• Paardenhotel de Cantharel.