” Om te overleven is het voor paarden essentieel dat zij goed leiderschap van een afstand herkennen. Ervaren ze oprecht, duidelijk en betrokken leiderschap, dan volgen ze direct.”

Wat kunnen we leren van de wijsheid van de paardenkudde?

 • Het paard met de meeste meerwaarde voor de kudde wordt de leider.
 • Leiderschap is verdeeld over verschillende leden van de kudde.
 • Paarden staan altijd met elkaar in verbinding.
 • Het belang van de kudde staat altijd voorop.
 • De leider heeft alleen alleen privéleges die nodig zijn voor de kudde als geheel.
 • Rangorde en kernwaarden zijn duidelijk en worden nageleefd.
 • De leider heeft een beperkte houdbaarheid.

Deze workshop is een persoonlijke ontdekkingsreis naar wie u bent, naar uw leiderschap, stijl van leidinggeven en inspiratie. Het paard zal u spiegelen wanneer het u gewillig volgt of liever de leiding overneemt.

Tijdens deze workshop reflecteert u in de interactie met een paard op uw rol van leidinggevende. Verschillende oefeningen dagen u uit om te experimenteren met leiderschap, door te beleven en doen. De inhoud van de workshop wordt bepaald aan de hand van leervragen van de deelnemers, de vraag van de opdrachtgever en wat het paard spiegelt zonder leervraag.

Deze  workshop kan op zichzelf staan of onderdeel uitmaken van een (managementontwikkel) programma.

Werkwijze

Rode draad vormt zelfreflectie en uitwisseling. Korte stukken theorie worden afgewisseld met oefeningen met het paard, feedback, visualisatie en huiswerkopdrachten. Ervaring met paarden of paardrijden is niet relevant. Alle oefeningen worden vanaf de grond, dus naast het paard uitgevoerd. Voorbereiding is niet nodig, onbevangenheid wel.

Resultaten

Zelfinzicht in uw rol als leidinggevende:

 • Uw eigenheid, talenten, valkuilen en plek.
 • Beter inzicht in het effect van uw handelen op het gedrag van uw medewerkers.
 •  Stijl van leidinggeven.
 • Aanknopingspunten voor verbinding binnen het eigen MT team.

Aantal dagdelen

• Op basis van offerte.
• Individueel of in teamverband

Aanmelden

Aanmelden.

Locatie

Apeldoorn Paardenhotel de Cantharel.