Onze visie is dat mensen zich langs twee lijnen ontwikkelen, een innerlijke vaak minder zichtbare levenslijn en een uiterlijke levenslijn.

  • De innerlijke levenslijn staat kort gezegd voorwie ben ik van binnen, wat inspireert mij, wat drijft mij, wat geeft voldoening.
  • De uiterlijke levenslijn staat voorwaar ben ik geboren, opvoeding, opleiding, huidige werk en relaties. Kort gezegd: wie ben ik geworden als gevolg van omstandigheden.

De wereld verandert snel, zal in de komende jaren nog sterker veranderen. Door digitalisering, automatisering, verplaatsen van werk en robotisering zullen functies en beroepen veranderen en worden er andere competenties en eigenschappen gevraagd. Het kan daardoor zijn dat innerlijke en uiterlijke ontwikkeling uit de pas gaan lopen. Dan wringt er iets: wat u doet of hoe u iets doet (uiterlijke lijn) past niet meer bij wie u bent (innerlijke lijn).

Hoe vindt u weer afstemming?

Wij bieden nu de mogelijkheid om met het paard als interventie een aanzet te geven tot bewustwording en contact te maken met wie u ten diepste bent. Worden wie u ten diepste bent daar gaan we voor, door bewustwording van uw innerlijke drijfveren en wat voorbij komt.

De begeleiding wordt uitgevoerd naast het paard (niet op het paard) met behulp van ervaren gecertificeerde paardencoaches.  Na afloop heeft u een stap gemaakt in bewustwording van uw innerlijke en uiterlijke levenslijn en heeft u  geleerd om in de toekomst het proces van afstemming zelf toe te blijven passen en daarmee doelgericht sturing te geven aan levensloop en loopbaan.

Bijgevoegd schema, bron: J. Schottelndreier, 1989, I. van Rheenen 2018 levenslijnen.

Resultaat

  • Ordening aanbrengen.
  • Inventarisatie van talenten.
  • Zicht krijgen op zaken die werkelijk inspireren.

Aantal deelnemers

• Individueel of in teamverband

Tarief

• Op basis van offerte.

Aantal sessies

• 1 tot 3

Aanmelden

Aanmelden.

Locatie

Apeldoorn Paardenhotel de Cantharel.